CZRUEN

KERATECH s.r.o. » Žáruvzdorné materiály » Betony, hmoty, lepidla

Ohnivzdorné betony

Jedním ze směrů činnosti společnosti jsou směsi, připravené k přímému opracování nebo ke zpracování u zákazníka s přídavkem vody nebo speciálních pojivových hmot. Zároveň však roste poptávka na dodávky hotových výrobků na bázi ohnivzdorného betonu. Tvarovky jsou zpracovány při teplotě 600°C. Tímto je eliminována potřeba dodatečného zpracování na místě aplikace a následujícího sušení.

Společnost KERATECH prostřednictvím svých specialistů může operativně a individuálně řešit problémy s každým zákazníkem a reagovat na jeho vznikající potřeby. Díky takové spolupráci byla vyvinuta většina výrobkového portfolia, a tudíž vítáme každé přání spotřebitelů, které napomůže rozvoji nebo zlepšení vlastností našich výrobků.

ZE ŠIROKÉ OBLASTI UŽITÍ OHNIVDORNÝCH MATERIÁLŮ UVÁDÍME NÍŽE NĚKTERÉ PŘÍKLADY:

 • Kupolové pece
  • hutné ohnivzdorné materiály s nízkým obsahem cementu pro šachty, kolena, sifony, spalovací komory, kouřovody
  • pěchovací hmoty pro kolena a sifony
  • pěchovací a tmelící hmoty pro žlaby
 • Přední koleno
  • pěchovací hmoty pro stálou a provozní vyzdívku
  • ohnivzdorné materiály pro stálou a provozní vyzdívku hutné, s nízkým obsahem cementu (LCC) a s velmi nízkým obsahem cementu (ULCC)
  • ohnivzdorné materiály a hmoty k rekonstrukci stávajících poškozených vyzdívek
 • Elektrické obloukové pece
  • průmyslově vyráběné a termicky opracované ohnivzdorné bloky, s možností použití na kompletní klenbu nebo na její střední část – tzv. srdce (vstup elektrod) a na formu výstupního žlabu.
  • Používají se ohnivzdorné materiály typu ULCC, ohnivzdorná lepidla jako spojovací materiál jednotlivých tvarovek
 • Indukční pec (šedá a vysoce odolná litina, ocel, barevné kovy)
  • hutné ohnivzdorné materiály pro poklopy, nízkocementové a s velmi nízkým obsahem cementu
  • izolační betony pro poklopy
  • pěchovací hmoty poklopů
  • pěchovací hmoty pro provozní vyzdívky
 • Přepravní a licí kokily
  • pěchovací hmoty pro provozní vyzdívky
  • izolační betony pro izolační vyzdívky
  • ohnivzdorné materiály pro pracovní vyzdívky s nízkým a s velmi nízkým obsahem cementu
  • ohnivzdorné materiály s chemickou vazbou pro opravy čela kokil, a samotekoucí žárobetony pro opravy dna a stěn
  • žáruvzdorná lepidla jako pojiva pro jednotlivé tvarovky
  • ohnivdorné ochranné vrstvy kokil pro litinu
 • Výrobky a hmoty pro mimopecní metalurgii
  • kompletní dmychadla trysek pro vhánění argonu
  • ohnivzdorné materiálypro rychlou montáž trysek vhánění kyslíku
 • Zařízení pro ohřev a tepelné zpracování kovů
 • Monolitní ohnivzdorné vyzdívky, vyzdívky z ohnivzdorných tepelně zpracovaných bloků.
  • pece s krokovým pojezdem
  • dna a bordury karuselových pecí
  • stěn a stropů žíhacích pecí
  • rámu a svrchní vrstvy dna žíhacích pecí
  • spalinovody pecí
  • hořákové tvarovky
 • Šoupátkový uzávěr
  • těsnící tmel
 • Odlévání a rafinace hliníku, též ostatních barevných kovů
  • ohnivzdorné vyzdívky přepravních kokil, možná je také vyzdívka kokily v ocelovém plášti v  podmínkách výrobního závodu nabo přímo ve slévárně,
  • zabezpečení kvalifikovaného předběžného ohřevu, pěchovací vyzdívky přepravních kokil s širokým sortimentem pěchovacích hmot  RUDOPLAST
  • ohnivzdorné vyzdívky tavících a ohřívacích pecí
  • speciální ohnivzdorné materiály ULCC a LCC, odolné vůči penetraci kovem a agresivním struskám při rafinaci
  • hmoty pro opravu žlabů
  • samotekoucí ohnivzdorné materiály pro opravy dna  a stěn
  • ohnivzdorné tmely pro spojování jednotlivých tvarovek
  • ohnivzdorné podložky pro tavící kelímky s nízkým a velmi nízkým obsahem cementu

Novinky


Provozováno na m@gnetpro