CZRUEN

KERATECH s.r.o. » Žáruvzdorné materiály » Betony, hmoty, lepidla » Hmoty a tmely na bázi keramických vláken

Hmoty a tmely na bázi keramických vláken

Nabízíme sortiment hmot na bázi keramických vláken pro opravy vyzdívek z materiálů na bázi keramických vláken a pro napouštění materiálů na bázi keramického vlákna.

Parametr 2300 Moldable 2300 Pumpable 2600 Pumpable CF Cement 1300 CF Cement 1500 Rigidizer 2300 Rigidizer 2700 Seal Coat 2600
Teplota použití

Max.provozní °C 1200 1200 1425 1260 1500 1260 1482 1425
Dlouhodobá provozní t, °C 1200 1200 1370 1260 1500 1093 1482 1325
Pevný podíl
50 40 36 70-72 72-75

43
Tloušťka vrstvy, norma, mm (in)


0,25-1,0 1-3


Spotřeba  m2/ l


1,2-2,5 0,5 100 75
Hustota v tekutém stavu kg / m3 70-75 70-75 75-801218-1314
Hustota v suchém stavu kg / m3 40-45 30-35 25-29481-577
Lineární smrštění (%) 24 hod. / 1093°C 2,8 2,8 2,5 3,1 (1260) 3,1 (1260)


Chem. složení (%)


2,8 (1426)
Al2 O3 40-42 45-47 41-4547-50
SiO2 50-52 50-52 46-5049-52

FIBRATEC moldable S se standartním pojivem na bázi anhydridu .

FIBRATEC moldable Pump-mix s pojivem na bázi oxidu hlinitého.  používá se v místech styku vyzdívky s roztaveným hliníkem. Používá se také jako vyplňovací hmota spár při opravách vláknitých a jiných izolací. Nanáší se pistolovým aplikátorem. .

Výhody

 • nízká tepelná vodivost
 • odolnost vůči teplotním šokům
 • neobsahuje pojivové látky
 • odolnost vůči většině chemikálií
 • dobrá přilnavost na keramických a kovových plochách
 • odolnost vůči výstupním plynům
 • vysoká zvukoizolační schopnost

Použití

 • Metalurgický průmysl
 • opravy vyzdívek metalurgických zařízení a pecí
 • Ropný průmysl
 • izolace pecí a ohřívacích agregátů
 • izolace potrubí, kanálů  a rozvodů
 • těsnění potrubí
 • Energetika
 • izolace kotlů a dvířek
 • opravy vyzdívek
 • Ostatní odvětví
 • izolace žíhacích pecí
 • tmelení spár

Novinky


Provozováno na m@gnetpro