CZRUEN

KERATECH s.r.o. » Žáruvzdorné materiály » Tvarovky » Běžné a dekorativní šamoty

Běžné a dekorativní šamoty

Běžné šamoty – KOSAM se používají pro vyzdívky kupolí a částí metalurgických pecí, sklářských pecí, šachtových a rotačních pecí pro pálení vápna a cementu, a v ostatních průmyslových pecích , kotlech a kouřovodů.

Dekorativní šamot– KODEK P se používá pro stavbu pokojových a zahradních kamen, otevřených ohnišť, kotlů pro vytápění, kachlových a jiných pecí. dekorativní obklad stěn v interiérech a exteriéru. Odlišuje se vnějším vzhledem s jednolitou a drobně zrnitou strukturou, bez shluků zrn materiálu a bez jejich separace.

Výrobková skupina

BĚŽNÝ ŠAMOT
DEKORATIVNÍ ŠAMOT
Značka
KOSAM NB KOSAM SC KOSAM SD KOSAM SDđ KODEK P
Klasifikace dle EN EN ISO 10081-1 FC 35 FC 35 FC 30 FC 30 FC 35
Surovinová báze

Břidlice
Břidlice
Obsah Al₂O₃  (%)
min. 38 36 33 33 -
Ø 39 37 36 36 38
Obsah Fe₂O₃  (%)
max. 2,6 2,7 3 2,5 -
Ø 2 2,5 2,7 2,3 2,7
Objemová hmotnost (kg.m⁻³) min. 2020 1950 1870 1900 1900
Ø 2060 2030 2010 1990 2060
 Pevnost v tlaku CCS (MPa) min. 15 10 10 10 10
Ø 18 14 13 15 20
Zdánlivá pevnost (%) max. 23 24 - - -
Ø 22 23 25 24 24
Ohnivzdornost,  t₀,₆ min. 1440 1400 1310 1310 -
Ø 1500 1450 1400 1400 -
Stálá změna délky (%) T/time 1400/5 1400/5 1400/5 1400/5 -
Ø ±0,2 ±0,3 +0,5/-1,5 ±1 -
Teplota provozní (°C) max. 1450 1400 1350 1350 1350
Tepelná vodivost (W.m⁻¹.K⁻¹) 100°C - - - - -
250°C - - - - -
500°C - - - - -
750°C - - - - -
1000°C - - - - -
1100°C - - - - -
1250°C - - - - -

 

Novinky


Provozováno na m@gnetpro