CZRUEN

KERATECH s.r.o. » Žáruvzdorné materiály » Tvarovky » Kaolinové šamoty

Kaolinové šamoty

Kaolinové šamoty – KOSAM se používají pro vysoce námáhané vyzdívky metalurgických agregátů  (např. kruhových nástavcových pásů, ohřívačů dmýchání a šacht vysokých pecí), tepelných agregátů s působením velkou abrazí, vblivem roztavených kovů, metalurgické strusky.

Výrobková skupina

KAOLINOVÉ ŠAMOTY
Značka
KOSAM KA KOSAM 39 KOSAM 41 KOSAM 42 KOSAM 43 KOSAM 43 P
Klasifikace dle EN EN ISO 10081-1 FC 40 FC 35 FC 40 FC 40 FC 40 FC 40
Surovinová báze

Břidlice
Obsah Al₂O₃ (%)
Min. 40 39 41 42 43 44
Ø - - 42 43 44 45
Obsah Fe₂O₃ (%)
Max. 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3
Ø - - 1,3 1,3 1,3 1,1
Objemová hmotnost (kg. m⁻³) Min. 2200 2260 2250 2260 2250 2300
Ø - - 2310 2330 2340 2345
Pevnost v tlaku (MPa) Min. 35 50 60 60 50 40
Ø - - 70 70 60 60
Zdánlivá pevnost (%) Max. 17 16 15 14 15 16
Ø - - 13 12 14 13
Ohnivzdornost  t₀ˏ₆ (°C) Min. 1480 1480 1490 1500 1520 1520
Ø - - 1530 1540 1550 1560
Ohnivzdornost dle ISO Min. 174 174 174 174 174 174
Ø - - 174 174 176 176
Stálá změna délky  (%) T/time 1400/5 1400/5 1400/5 1400/5 1400/5 1400/5
Ø ±0,4 ±0,4 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2
Provozní teplota˙ (°C) Max. 1500 1500 1550 1550 1550 1550
Tepelná vodivost (W.m⁻¹.K⁻¹) 100°C - - - - - -
250°C - - - - - -
500°C - - - - - -
750°C - - - - - -
1000°C - - - - - -
1100°C - - - - - -
1250°C - - - - - -

Novinky


Provozováno na m@gnetpro