CZRUEN

KERATECH s.r.o. » Žáruvzdorné materiály » Tvarovky » Magnezitové a spinelové tvarovky

Magnezitové a spinelové tvarovky

Magnezitové tvarové výrobky - KOMAG se používají pro vyzdívky žíhacích zón a přechodových zón pecí pro výrobu vápna a cementu, stálých vyzdívek kyslíkových konvertorů (KOMAG KK).

Spinelové tvarové výrobky - KOSP se využívají pro vyzdívky žíhacích zón a přechodových zón pecí pro výrobu vápna a cementu, vyzdívky nádob při výrobě oceli ve vakuových pecích (KOSP 20 B).

Výrobková skupina

MAGNEZITOVÉ TVAROVKY
SPINELOVÉ TVAROVKY
Značka
KOMAG KK KOMAG C,V KOSP 10 B KOSP 20 B
Klasifikace dle EN EN ISO 10081-2 M 95 M 85 MSp 80 MSp 80
Surovinová báze

Mrtvě pálený magnezit
Slinutý magnezit
Slinutý magnezit
Spinel
Obsah Al₂O₃ (%) 
Ø - - 6,5 12
Obsah Fe₂O₃ (%) 
Max. 1 8 - -
Ø 0,8 7,5 1 0,7
Obsah MgO (%) 
Min. 95 86 86 83
Ø 96 88 - 84
Obsah CaO (%)
Ø 1,4 2,5 1,6 1
Objemová hmotnost (kg. m⁻³) Min. 2800 2850 2800 2750
Ø 2885 2970 - 2850
Pevnost v tlaku (MPa) Min. 40 40 40 35
Ø 50 60 - 40
Zdánlivá pevnost (%) Max. 20 20 20 20
Ø 18 18 - 18
Ohnivzdornost t₀ˏ₆ (°C) Ø 1650 1650 1700 1700
Stálá změna délky (%) T/time 1400/5 - 1550/5 1550/5
Ø ±0,1 - 0,2 0,2
Provozní teplota (°C) Max. 1700 1650 1700 1700
Tepelná vodivost (W.m⁻¹.K⁻¹) 50°C 16,266 - - -
300°C 11,092 - - -
400°C - 3,66 - -
600°C 6,557 3,31 - -
800°C - 3,13 - -
900°C 4,713 - - -
1000°C - 2,62 - -
1100°C 3,913 - - -
1200°C 3,756 2,48 - -

Novinky


Provozováno na m@gnetpro