CZRUEN

KERATECH s.r.o. » Žáruvzdorné materiály » Tvarovky » Tvarovky s vysokým obsahem jílu

Tvarovky s vysokým obsahem jílu

Tvarové výrobky s vysokým obsahem jílu – ALKO se vyznačují vysokou ohnivzdorností, pevností v tlaku, odolností vůči abrazi a zvýšenou odolností vůči roztaveným kovům, metalurgickým struskám, skelným hmotám  a proti jiným chemickým vlivům. Určeny jsou pro klenby, kupole a extrémně namáhané části  metalurgických zařízení (ohřívač dmýchání, pásy dmyšen, dmyšná kolena  vysokých pecí, mobilní míchače a plnící pánve pro litinu, odlévací pánve oceli). šachtové a rotační pece pro pálení vápna a cementu, vyzdívky tunelových pecí pro vypalování keramiky, kamenů a keramických nástavců hořáků.
Výrobková skupina
TVAROVKY S VYSOKÝM OBSAHEM JÍLU
Značka
ALKO 50 VZ ALKO 55 A ALKO 60 A ALKO 63 ALKO 65 M ALKO 72 M ALKO 70 LC
Klasifikace dle EN EN ISO 10081-1 HA 45 HA 55 HA 55 HA 55 HA 65 HA 65 HA 65
Surovinová báze

Andalusit Mulit Břidlice / Korund
Obsah Al₂O₃ (%) Min. 50 55 60 63 65 72 68
Ø 53 56 60,5 63,5 66 73 69
Obsah Fe₂O₃ (%)
Max. 3 1,2 1,2 1,2 2,2 1,5 0,9
Ø 2,3 1,1 0,9 0,9 1,8 0,9 0,8
Objemová hmotnost         (kg. m⁻³) Min. 2150 2500 2440 2500 2300 2450 2500
Ø 2240 2530 2520 2520 2480 2550 2510
Pevnost v tlaku (MPa) Min. - 55 55 40 40 40 50
Ø - 60 70 60 45 60 60
Zdánlivá pevnost (%) Max. - 15 17 18 22 20 20
Ø 24 12 14 15 18 18 18
Ohnivzdornost t₀ˏ₆ (°C) Min. - 1600 1650 1650 1600 1650 1550
Ø - 1620 1700 1700 1640 1700 1650
Ohnivzdornost dle ISO Ø 178 178 180 180 180 180 180
Stálá délková změna  (%) T/time 1500/2 1400/5 1500/2 1500/4 1500/4 1500/2 1500/5
Ø -0,5 ±0,2 ±0,2 0,5 ±0,2 ±0,2 ±0,2
Provozní teplota (°C) Max. 1550 1550 1650 1650 1600 1650 1600
Tepelná vodivost (W.m⁻¹.K⁻¹) 100°C - - - - - - -
250°C - - - - - - -
500°C - - - - - - -
750°C - - - - - - -
1000°C - - - - - - -
1100°C - - - - - - -
1250°C - - - - - - -
Výrobková skupina
TVAROVKY S VYSOKÝM OBSAHEM JÍLU
Značka
ALKO 70 B ALKO 75 B ALKO 80 B ALKO 84 ALKO 84 P
Klasifikace dle EN EN ISO 10081-1 HA 65 HA 75 HA 75 HA 75 HA 75
Surovinová báze

Áîęńčň
Obsah Al₂O₃ (%)
Min. 67 75 80 84 84
Ø 69 - 82 85 84
Obsah Fe₂O₃ (%) Max. 2,5 2 1,8 1,8 1,8
Ø 2 - 1,6 1,5 1,5
Objemová hmotnost (kg. m⁻³) Min. 2350 2600 2650 2900 3000
Ø 2540 - 2800 3010 3020
Pevnost v tlaku (MPa) Min. 30 60 45 65 80
Ø 40 - 60 80 100
Zdánlivá pevnost(%) Max. 25 23 20 18 16
Ø 22 - 18 15 14
Ohnivzdornost t₀ˏ₆ (°C) Min. - 1560 1580 1620 1620
Ø 1670 - - 1680 1680
Ohnivzdornost dle ISO Ø 180 180 180 180 180
Stálá změna délky (%) T/time 1400/5 1400/5 1400/5 1500/5 1500/5
Ø 1 0,5 ±0,4 ±0,5 -0,2
Provozní teplota (°C) Max. 1550 1650 1650 1700 1700
Tepelná vodivost (W.m⁻¹.K⁻¹) 20°C 6,862 - - - -
300°C 1,911 - - 2,98 -
500°C - - - 2,46 -
600°C 1,925 - - - -
650°C - - - 2,34 -
800°C 2,083 - - - -
850°C - - - 2,39 -
1000°C 2,214 - - - -
1100°C 1,872 - - 2,73 -
1250°C 3,452 - - - -
1300°C - - - 2,78 -

Novinky


Provozováno na m@gnetpro