CZRUEN


AMC tvarové prvky

AMC tvarové prvky  se vyznačují vysokou odolností vůči působení roztavených kovů. Určeny jsou zejména pro odlévací pánve litiny, pojízdných směšovačů (ALKO BSC) a vyzdívky stěn odlévacích pánví (ALKO 80 AMC-D a ALKO 80 AMC-S).
Výrobková skupina

AMC TVAROVÉ PRVKY
Název
ALKO BSC ALKO 80 AMC - D ALKO 80 AMC SE ALKO 80 AMC - S
Klasifikace dle EN EN 12475-4 AC 60/10 AC 70/5 AC 70/5 AC 70/5
Surovinová báze

Bauxit Korund Bauxit Bauxit
Obsah Al₂O₃ (%) 
Min. 65 75 - 78
Ø 67 76 76 79
Obsah Fe₂O₃ (%) 
Ø 1,2 0,7 1,3 1,2
Obsah MgO (%)
Min. - 12 - 6,5
Ø - 14 8 8
Obsah zbytkového uhlíku (%) Min. 10 5 - 5
Ø 12 7 7 7
Objemová hmotnost (kg. m⁻³) Min. 2840 3150 - 3000
Ø 2870 3255 2980 3030
Pevnost v tlaku (MPa) Ø 30 60 30 50
Zdánlivá pevnost (%) Max. 8 8 - 8
Ø 6 6 9 6
Provozní teplota (°C) Max. 1600 1700 1700 1700
Tepelná vodivost (W.m⁻¹.K⁻¹) 20°C - 4,02 - 2,377
200°C - 3,519 - 2,241
400°C - 3,441 - 2,118
600°C - 3,752 - 2,618
800°C - 4,448 - 3,155

Novinky


Provozováno na m@gnetpro