CZRUEN

KERATECH s.r.o. » Žáruvzdorné materiály » Tvarovky » Speciální tvarovky … jílu

Speciální tvarovky s vysokým obsahem jílu

Speciální tvarovky s vysokým obsahem jílu – ALKO 85 C a ALKO 90 se vyznačují vysokou ohnivzdorností, hustotou, odolností vůči vůči abrazi, a zvýšenou odolnosti vůči působení roztavených kovů, metalurgických strusek, skelných hmot a vůči chemickým vlivům. Určeny jsou pro odlévací pánve oceli, pro klenby, kupole a extrémně namáhané části metalurgických zařízení, pro šachtové pece pro pálení vápna i cementu, hořákových kamenů a keramických hořákových nástavců.
Výrobková skupina
SPECIÁLNÍ TVAROVKY S VYSOKÝM OBSAHEM JÍLU
Název
ALKO 85 C ALKO 85 C (impregnované) ALKO 90 C
Klasifikace dle EN EN ISO 10081-1 HA 85 HA 85 HA 85
Surovinová báze
Korund
Obsah Al₂O₃ (%) 
Min. 85 85 89
Ø 86 86 90
Obsah Fe₂O₃ (%) 
Max. 0,8 0,8 0,4
Ø 0,6 0,6 0,3
Obsah uhlíku (%) Min. - 3 -
Ø - 5 -
ÎObjemová hmotnost (kg. m⁻³) Min. 2850 3000 3000
Ø 2950 3010 3070
Pevnost v tlaku (MPa) Min. 60 60 60
Ø 70 70 65
Zdánlivá pevnost  (%) Max. 18 - 18
Ø 16 8 16
Ohnivzdornost t₀ˏ₆ (°C) Min. 1650 1650 1680
Ø 1680 1680 1700
Ohnivzdornost dle ISO Ø 180 180 180
Stálá délková změna (%) T/time 1500/5 1500/5 1500/5
Ø ±0,3 ±0,3 ±0,2
Provozní teplota (°C) Max. 1700 1700 1750
Tepelná vodivost (W.m⁻¹.K⁻¹) 100°C - - -
250°C - - -
500°C - - -
750°C - - -
1000°C - - -
1100°C - - -
1250°C - - -
Speciální tvarovky s vysokým obsahem jílu  – ALKO 90 IT se vyznačují vysokou ohnivzdorností, pevností v tlaku, hustotou, odolností vůči abrazti a zvýšenou stabilitou vůči roztaveným kovbům, metalurgickým struskám, skelným hmotám a chemickým vlivům. Určeny jsou pro licí pánve, šoupátkové uzávěry, clony, a keramické destičky posuvných uzávěrů kokil pro lití oceli.
Výrobková skupina

SPECIÁLNÍ TVAROVKY S VYSOKÝM OBSAHEM JÍLU
ŠAMOTO-GRAFITOVÝ STAVEBNÍ MATERIÁL
Název
ALKO 90 IT ALKO 90 IT / impregnated ALKO 37 PG 15
Klasifikace dle EN EN ISO 10081-1 HA 85 HA 85 FC 35
Surovinová báze

Korund Břidlice
Obsah Al₂O₃ (%) 
Min. 90 90 37
Ø 92 92 39
Obsah Fe₂O₃ (%)
Max. 0,3 0,3 2,5
Ø 0,2 0,2 1,6
Obsah uhlíku  (%) 
Min. - 3 -
Ø - 4 14
Objemová hmotnost (kg. m⁻³) Min. 3020 3090 2150
Ø 3060 3150 2270
Pevnost v tlaku (MPa) Ø 100 100 -
Zdánlivá pevnost (%) Max. 17,5 8 -
Ø 15 7 13
Ohnivzdornost t₀ˏ₆ (°C) Ø 1700 1700 -
Ø 180 180 -
Provozní teplota (°C) Max. 1750 1750 1600
Tepelná vodivost (W.m⁻¹.K⁻¹) 100°C - - -
250°C - - -
500°C - - -
750°C - - -
1000°C - - -
1100°C - - -
1250°C - - -

Novinky


Provozováno na m@gnetpro