CZRUEN

KERATECH s.r.o. » Žáruvzdorné materiály » Tvarovky » Tvrdý a kyselý šamot

Tvrdý a kyselý šamot / Šamotové cihly pro elektrolyzéry Al

Tvrdé šamoty– KOSAM používají se pro vyzdívky metalurgických pecí, šachtových a rotačních pecí pro žíhání vápna a cementu, kotlů, kouřovodů a jiných tepelných zařízení, vystavených vlivu abraze a roztavených kovů, metalurgickým struskám a chemickým vlivům.

Kyselý šamot – KOSAM se používá pro vyzdívky tepelných zařízení, kde se požaduje zvýšená odolnost vůči kyselému prostředí, např v kouřovodech, elektrických stanicích a leptacích linek.

Výrobková skupina

TVRDÝ ŠAMOT
KYSELÝ ŠAMOT
Low Alumina Fireclay Brick
Značka
KOSAM TB KOSAM TB-J KOSAM VC KOSAM PD KOSAM KS KOSAM KS-H KOSAM Al
Klasifikace dle EN EN ISO 10081-1 FC 35 FC 35 FC 35 FC 35 LF 10 LF 10 LF 10
Surovinová báze

Břidlice Břidlice
Obsah Al₂O₃ (%)
min. 38 - 37 36 max.33 max.30 max.34
Ø 40 38,5 39 37 32 29 -
Obsah Fe₂O₃ (%) Max. 2,5 - 2,6 2,6 1,6 1,5 -
Ø 1,8 2,1 1,9 2 1,5 1,4 -
Obsah SiO₂ (%)
Max. - - - - 61 65 Min. 60
Ø - - - - 62 66 -
Objemová hmotnost (kg.m³) Min. 2100 2100 2090 2070 2000 2090 2150
Ø 2220 2190 2190 2170 2160 2150 -
Pevnost v tlaku (MPa) Min. 30 25 25 25 50 40 55
Ø 35 40 30 28 55 50 -
Zdánlivá pevnost (%) Max. 18 21 19 22 20 14 16
Ø 17 19 18 21 16 10 -
Ohnivzdornost  t₀,₆ (°C) Min. 1470 1440 1460 1450 - - -
Ø 1530 - 1520 1500 - - -
Ohnivzdornost dle ISO Min. 170 - 170 168 - - -
Ø 172 168 170 170 - - -
Stálá změna délky (%) T/time 1400/5 1500/5 1400/5 1400/5 - - -
Ø ±0,2 ±0,5 ±0,3 ±1 - - -
Odolnost vlivu H₂SO₄                                    (Úbytek hmoty %) Max. - - - - 2 1,5 -
Ø - - - - 1,5 1,2 -
Odolnost kryolitové tavenině (cm²) Typ. - - - - - - 4,5
Průměrná velikost pórů (µm) Typ. - - - - - - 5
Provozní teplota (°C) Max. 1500 1500 1480 1450 1400 1400 1500
Tepelná vodivost (W.m⁻¹.K⁻¹) 20°C - - - - 1,225 - -
300°C - - - - 1,369 - 1,61
600°C - - - - 1,573 - 1,73
800°C - - - - 1,645 - -
900°C - - - - - - 1,88
1000°C - - - - 1,72 - -
1100°C - - - - 1,872 - -
1150°C - - - - 1,911 - -

Novinky


Provozováno na m@gnetpro